Våre godkjenninger

 

Selskapet er registrert i Elvirksomhetsregisteret til DSB som installatør innenfor både høy- og lavspent. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Vi skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

ES Energy arbeider inn mot ekomnett og er registrert hos NKOM med Ekomnett autorisasjon, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er underlagt Samferdselsdepartementet og driver tilsyn med dem som tilbyr post- og teletjenester i Norge.

Vi er en godkjent Mesterbedrift innen rørfaget, kvalifikasjonen er hjemlet i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring med tilhørende forskrifter og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Målet med kuldesertifiseringen er å sikre kvalifisert drift og vedlikehold av kuldeanlegg og varmepumper ut fra krav til helse, miljø, sikkerhet, energi, kvalitet og økonomi. For å bli sertifisert må søkere dokumentere relevant teknisk utdannelse, relevant praksis og ha bestått skriftlig prøve. Noe ES Energy har gjort.

Selskapet er registrert hos Direktoratet for byggekvalitet med Sentral godkjenning som både prosjekterende, søkende og utførende innenfor alle klasser.

 

SNAKK MED OSS

Kontor

Krittveien 98, 4656 Kristiansand

Ring oss

920 19 000

Send en mail

post@esenergy.no

KONTAKT