Internkontroll

For å forbygge

El-kontroll industri

ES Energy utfører kontroll av større elektriske anlegg knyttet til næringsbygg og industri. Dette kan inneholde årlige vedlikeholdsplaner med eller uten termografering, eller arbeid med å utarbeide oppdaterte kursfortegnelser, oversikt, og dokumentasjon av eksisterende anlegg.

«31% av branner i offentlige bygg og næringsbygg har elektrisk brannårsak»

Dersom vi ser litt på statistikk som er utarbeidet av DSB (Direktorat for sikkerhet og beredskap)så har det seg slik at 40% av brannene i Norge har elektrisk årsak og 25% av dødsbrannene har elektrisk årsak.

 

Årlig inspeksjon

Følgende punker inngår i en årlig inspeksjon:

 • Visuell kontroll av tilkoblingspunkter.
 • Kontroll av kursfortegnelser og anleggsmerking.
 • Kontroll av anleggets generelle tilstand.
 • Kontroll av avdekning i tavler.
 • Kontroll av størrelse på vern opp mot kabeldimensjon
 • Test av aktuelle jordfeilbrytere

Termografering

Vi kan i tillegg tilby termografering av hovedtavler og større underfordelinger.

Kontroll av elektriske anlegg gir flere fordeler:

 • Større anlegg kan kontrolleres på en effektiv måte.
 • kt brannsikkerhet. Feil kan oppdages før eventuell brann/skade oppstår.
 • Bidrar til å tilfredsstille nasjonale krav til intern-kontroll av elektriske anlegg.
 • Kan inspisere elektrisk utstyr uten å hindre den daglige driften.
 • Termografering må utføres med tilnærmet full belastning på anlegget.

Termografering har en fastpris på 2.500,- eks. mva. på hver tavle.

SNAKK MED OSS

Kontor

Krittveien 98, 4656 Kristiansand

Ring oss

92 24 18 81

Send en mail

post@esenergy.no

KONTAKT