Teknisk totalleverandør

Elektrikertjenester der krav til sikkerhet og kvalitet er ivaretatt.

Elektroservice -Privat

En kompetent elektriker i alle husrom.

ES Energy har veletablerte elektrikere som leverer elektrikertjenester i beste kvalitet. Uansett hva du trenger en elektriker til, kan vi imøtekomme de fleste og behov innen elektroinstallasjoner. Vi utfører alt fra feilsøkingsoppdrag til installasjoner av større elektriske anlegg i næringsbygg. Uansett om du trenger å installere en ny stikkontakt i stua, nye varmekabler på badet, termostat på kjøkkenet eller multimedialøsninger stiller vi med en elektriker som tilbyr tilpassede løsninger som imøtekommer akkurat deg og dine behov.

Installasjon med kvalitet

Ved installasjon av nye komponenter og deler er det alltid produkter fra nøye utvalgte underleverandører. Slik sikrer vi oss som elektriker at vi oppnår størst mulig kvalitet på våre løsninger.

Bredt kompetansefelt

Vårt kompetansefelt som elektriker er bredt og holdes kontinuerlig oppdatert. Derfor kan du alltid forvente at våre løsninger er solide, pålitelige og av en høy faglig standard.

Design og belysning

Vi har et bredt utvalg av designerlamper fra flere leverandører enten det er behov for tradisjonell belysning eller den moderne LED belysning.

El-kontroll industri

Es Energy utfører kontroll av større elektriske anlegg knyttet til næringsbygg og industri. Dette kan inneholde årlige vedlikeholdsplaner med eller uten termografering, eller arbeid med å utarbeide oppdaterte kursfortegnelser, oversikt, og dokumentasjon av eksisterende anlegg.

Termografering

Vi kan i tillegg tilby termografering av hovedtavler og større underfordelinger.

Kontroll av elektriske anlegg gir flere fordeler:

  • Større anlegg kan kontrolleres på en effektiv måte.
  • kt brannsikkerhet. Feil kan oppdages før eventuell brann/skade oppstår.
  • Bidrar til å tilfredsstille nasjonale krav til intern-kontroll av elektriske anlegg
  • Kan inspisere elektrisk utstyr uten å hindre den daglige driften.

Termografering må utføres med tilnærmet full belastning på anlegget.

Termografering har en fastpris på 2500 eks/moms på hver tavle.

Årlig inspeksjon

Følgende punker inngår i en årlig inspeksjon:

  • Visuell kontroll av tilkoblingspunkter.
  • Kontroll av kursfortegnelser og anleggsmerking.
  • Kontroll av anleggets generelle tilstand.
  • Kontroll av avdekning i tavler
  • Kontroll av størrelse på vern opp mot kabeldimensjon
  • Test av aktuelle jordfeilbrytere

El-sjekk

Ettersom tiden går kan slitasje og forandring i strømbruk føre til at det elektriske anlegget har behov for oppdatering av hensyn til brannsikkerhet. Etter forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9 er eier og bruker av anlegg for lavspenningsanlegg ansvarlig for ettersyn og vedlikehold. Vi utfører en komplett kontroll av det elektriske dersom ønskelig.

Dersom du har utført elektrisk arbeid selv er det nødvendig med en kontroll av bolig med hensyn til ansvar, forsikring og din egen trygghet.

Her kan det leses mer om brannsikkerhet. Eller se på DSB sin ”full kontroll” test.

Sikringsskap

Etter hvert som det blir med tiden vanligere å bruke mer elektroniske produkter i husholdningen kreves det mer av sikringsskapet enn før. Det er viktig å ikke ha et underdimensjonert sikringsskap, noe som ofte forekommer med skrusikringer.

Feil i sikringsskap kan resultere i varmgang og fare for brann kan oppstå. Dersom sikringen går er det en årsak bak dette. Dersom sikringen har gått og det er ønskelig med en el-sjekk eller behov for et nytt sikringsskap, kontakt oss så stiller vi opp.

SNAKK MED OSS

Kontor

Krittveien 98, 4656 Kristiansand

Ring oss

920 19 000

Send en mail

post@esenergy.no

KONTAKT